Zapraszamy na naukę jazdy konnej!

Atrakcyjne ceny, możliwość wykupienia karnetów, profesjonalni instruktorzy

Szczegóły pod nr telefonu 59 842 65 31

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Podczas spotkań w sali panuje specyficzna atmosfera relaksu i odprężenia, wytworzona za pomocą odpowiedniej muzyki, dźwięków, gry świateł oraz innych bodźców. Harmonijnie skomponowana sala wywołuje ożywienie, motywację do działania i poznawania.

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata wszystkimi zmysłami oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Terapia pozwala na znalezienie nowej drogi docierania do tych, którym niepełnosprawność nie pozwala na nawiązywanie prawidłowej komunikacji z otoczeniem. Metoda ta pomaga dzieciom odbierać, uporządkować oraz przeżywać świat.


INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia terapeutyczne są działaniem wielokierunkowym, zmierzającym do wykorzystania tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego i to niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Określenie to oznacza zajęcia fizyczne i umysłowe, które mają poprawić sprawność fizyczną, psychiczną, społeczną. Celem zajęć jest: rozwijanie samodzielności, budowanie wiary we własne siły, wspomaganie rozwoju psychicznego, podniesienie efektywności uczenia się, eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania, kształtowania umiejętności współdziałania w grupie, usprawnianie zdolności koncentracji. Terapia wykorzystuje mi.in niektóre elementy metod: V. Sherborne, kinezjologii edukacyjnej metodą P. Dennisona, M. Montessori, logopedii.

Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z nami Formularz kontaktowy