Zajęcia prowadzone formie 10-dniowych bloków. Prowadzone są codziennie, od poniedziałku do piątku. Dziecko korzysta z hipoterapii, zajęć w sali rehabilitacyjnej, masażu i terapii w Sali Doświadczania Świata. Dodatkowo może korzystać z porad psychologa i logopedy.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. każdy rodzic/opiekun dziecka korzystającego z bezpłatnej rehabilitacji winien wpłacić kwotę 57 zł za 10 dni, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów eksploatacyjnych nie ujętych w programach dofinansowania Fundacji (naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, przeglądy techniczne pomieszczeń i wyposażenia, zakup sprzętu gospodarczego i porządkowego, transport, środki do malowania i konserwacji). Aby uzyskać jak najlepsze efekty rehabilitacji każde dziecko powinno skorzystać z min. 5 bloków zajęć w roku. Opłata powinna zostać wniesiona z góry pierwszego dnia bloku.

Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z nami Formularz kontaktowy