Zapraszamy na naukę jazdy konnej!

Atrakcyjne ceny, możliwość wykupienia karnetów, profesjonalni instruktorzy

Szczegóły pod nr telefonu 59 842 65 31

Z dniem 1.04.2022 r. ruszył nowy projekt finansowany ze środków PFRON "Z NADZIEJĄ w lepsze jutro". Projekt będzie realizowany w terminie 1.04.2022 r. do 31.03.2025 r. Projekt "Z NADZIEJĄ w lepsze jutro" ma na celu usprawnianie, przywracanie częściowe lub całkowite sprawności, które prowadzi do zwiększenia  samodzielności dzieci niepełnosprawnych, jak również uświadamianie dzieciom, że praca nad sobą, nad swoimi słabościami przybliża do osiągania wymarzonych celów. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności, które należy dostarczyć do biura Fundacji. W ramach projektu dzieci korzystają z bloków zajęć rehabilitacyjnych. Bloki trwają 9-10 dni (krótsze bloki wynikają z przypadających w tym czasie dni ustawowo wolnych od pracy). W ramach bloku zajęć dzieci korzystają z: hipoterapii, ćwiczeń w sali rehabilitacyjnej (metodami PNF, Denison, elementy Bobath, terapia wad postawy, terapia manualna, Sherborn, pinoterapia, terapia blizny, terapia stawów skroniowo-żuchwowych, taping, terapia czaszkowo-krzyżowa, sensoplastyka, biofeedback), masażu (m.in. masaż klasyczny, tkanek głębokich, sensoryczny, terapię punktów spustowych czy masaż bańką chińską), terapii pedagogicznej lub terapii w Sali Doświadczania Świata, terapii z elementami ruchu i integracji sensorycznej (terapia zajęciowa, terapia integracji sensorycznej, gimnastyka ogólnorozwojowa) oraz terapii logopedycznej i psychologicznej. Aby uzyskać jak najlepsze efekty rehabilitacji każde dziecko powinno skorzystać z min. 5 bloków zajęć rehabilitacyjnych w roku.

Projekt


Strona 1 z 2

Cze
23, 2022r.

Projekt "Z NADZIEJĄ w lepsze jutro"

Projekt
dodano: 23 czerwiec 22

Z dniem 1.04.2022 r. ruszył nowy projekt finansowany ze środków PFRON "Z NADZIEJĄ w lepsze jutro". Projekt będzie realizowany w terminie 1.04.2022 r. do 31.03.2025 r. Projekt "Z NADZIEJĄ w lepsze jutro" ma na celu usprawnianie, przywracanie częściowe lub całkowite sprawności, które prowadzi do zwiększenia  samodzielności dzieci niepełnosprawnych, jak również uświadamianie dzieciom, że praca nad sobą, nad swoimi słabościami przybliża do osiągania wymarzonych celów. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności, które należy dostarczyć do biura Fundacji. W ramach projektu dzieci korzystają z bloków zajęć rehabilitacyjnych. Bloki trwają 9-10 dni (krótsze bloki wynikają z przypadających w tym czasie dni ustawowo wolnych od pracy). W ramach bloku zajęć dzieci korzystają z: hipoterapii, ćwiczeń w sali rehabilitacyjnej (metodami PNF, Denison, elementy Bobath, terapia wad postawy, terapia manualna, Sherborn, pinoterapia, terapia blizny, terapia stawów skroniowo-żuchwowych, taping, terapia czaszkowo-krzyżowa, sensoplastyka, biofeedback), masażu (m.in. masaż klasyczny, tkanek głębokich, sensoryczny, terapię punktów spustowych czy masaż bańką chińską), terapii pedagogicznej lub terapii w Sali Doświadczania Świata, terapii z elementami ruchu i integracji sensorycznej (terapia zajęciowa, terapia integracji sensorycznej, gimnastyka ogólnorozwojowa) oraz terapii logopedycznej i psychologicznej. Aby uzyskać jak najlepsze efekty rehabilitacji każde dziecko powinno skorzystać z min. 5 bloków zajęć rehabilitacyjnych w roku.
Czytaj całość
Kwi
25, 2019r.

Projekt "Z NADZIEJĄ będę mistrzem"

Projekt
dodano: 25 kwiecień 19

Z dniem 1.04.2019 r. ruszył nowy projekt finansowany ze środków PFRON "Z NADZIEJĄ będę mistrzem". Projekt będzie realizowany w terminie 1.04.2019 r. do 31.03.2022 r. Projekt "Z NADZIEJĄ będę mistrzem" ma na celu usprawnianie, przywracanie częściowe lub całkowite sprawności, które prowadzi do zwiększenia  samodzielności dzieci niepełnosprawnych, jak również uświadamianie dzieciom, że praca nad sobą, nad swoimi słabościami przybliża do osiągania wymarzonych celów. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności, które należy dostarczyć do biura Fundacji. W ramach projektu dzieci korzystają z bloków zajęć rehabilitacyjnych. Bloki trwają 9-10 dni (krótsze bloki wynikają z przypadających w tym czasie dni ustawowo wolnych od pracy). W ramach bloku zajęć dzieci korzystają z: hipoterapii, ćwiczeń w sali rehabilitacyjnej (metodami Bobath, Vojty, Domanna, PNF, terapia manualna, elementy integracji sensorycznej, FITS, trójpłaszczyznowa terapia stóp, MNRI, kinesiotaping), terapii pedagogicznej lub terapii w Sali Doświadczania Świata, masażu, dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych (terapii czaszkowo-krzyżowej, kinezjologii edukacyjnej, biofeedback, integracji sensorycznej, terapii wad postawy) oraz konsultacji logopedycznych i psychologicznych. Dziecko korzysta z hipoterapii, zajęć w sali rehabilitacyjnej, masażu i terapii w Sali Doświadczania Świata. Dodatkowo dziecko może korzystać z porad psychologa i logopedy. Każdy rodzic/opiekun dziecka korzystającego z bezpłatnej rehabilitacji winien wpłacić kwotę 56 zł za 10 dni, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów eksploatacyjnych nie ujętych w programach dofinansowania Fundacji (naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, przeglądy techniczne pomieszczeń i wyposażenia, zakup sprzętu gospodarczego i porządkowego, transport, środki do malowania i konserwacji). Aby uzyskać jak najlepsze efekty rehabilitacji każde dziecko powinno skorzystać z min. 5 bloków zajęć rehabilitacyjnych w roku.
Czytaj całość
Wrz
21, 2017r.

20 lat Fundacji Auchan. Konkurs grantowy.

20 lat Fundacji Auchan. Konkurs grantowy.
dodano: 21 wrzesień 17

Czytaj całość
Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z nami Formularz kontaktowy