Małgorzata Wolska - Dyrektor Fundacji

Dyrektor Fundacji od 01 kwietnia 2016 r. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada doświadczenie w zarządzaniu działalnością organizacji pozarządowych.

Aktywnie działa na rzecz promocji Fundacji, aby zachęcić jak najwięcej osób do wspierania statutowej działalności.

 

Estera Banasiak - hipoterapeuta

Instruktor sportu ze specjalizacją jazda konna oraz instruktor hipoterapii.

Najmłodsza z instruktorek, niemniej nie brak jej doświadczenia. Pasja do koni objawiła się u niej już we wczesnodziecięcych latach, a swoje pierwsze kroki w jeździectwie zaczęła stawiać w 2003r. w Słupskim Stowarzyszeniu Appaloza, gdzie również pełniła funkcję wolontariuszki.

W hipoterapii do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie, dobierając odpowiednie ćwiczenia, starając się poprawić sprawność umysłową oraz ruchową, ponieważ jak twierdzi kontakt z koniem poprawia samopoczucie oraz wzmaga pracę mięśni i rozluźnienie.  

Jej ulubioną dyscypliną jeździecką są skoki przez przeszkody i właśnie w tej konkurencji startuje w amatorskich zawodach ze swoją klaczą o imieniu Fortuna.


 

Elżbieta Kossak–Główczewska - hipoterapeuta

Licencjonowany instruktor hipoterapii i rekreacji konnej, technik hodowca koni. Z Fundacją związana od 1996 roku. Cieszy się dużym autorytetem wśród dzieci, a one lubią ją za ciekawe opowieści o końskim świecie. Jej pasją są konie, a zwłaszcza amatorskie rajdy długodystansowe. O koniach wie chyba wszystko i może o nich mówić w nieskończoność.

Do Fundacji trafiła jako instruktor jazdy konnej. Tutaj zapoznała się z hipoterapią i przekonała, że ta metoda bardzo pomaga w rehabilitacji dzieci. Ukończyła wiele kursów i warsztatów, np. Kurs "Podstawy hipoterapii", "Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością jazda konna", szkolenie w zakresie "Hipoterapii dzieci autystycznych". Uczestniczy w międzynarodowych konferencjach hipoterapeutycznych, a ostatnio w Ogólnopolskiej Konferencji Hipoterapeutycznej "Zdrowie na Końskim Grzbiecie".

Uważa, że hipoterapia przynosi wiele korzyści dzieciom, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej , a kontakt z koniem "uskrzydla dziecko" i otwiera je na świat. Jest to terapia ruchem, dotykiem, uruchamiane są wszystkie zmysły. Ponieważ w tym typie zajęć „rządzi” dziecko, wyznaczając własny rytm ćwiczeń i sposób zachowania, Pani Ela stosuje indywidualne podejście do rehabilitacji każdego podopiecznego. Hipoterapię łączy z innymi formami terapii, np. wprowadza kolory, kształty, dźwięki, rozwija więc zdolności poznawcze dziecka, wzbogaca świat jego doznań.

Jest właścicielką konia o imieniu Garfild.

Aleksandra Fiodorow - terapeuta

Pedagog i oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem. Na Akademii Pomorskiej w Słupsku ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Będąc na studiach magisterskich, podjęła studia podyplomowe w zakresie psychoprofilaktyki w edukacji i placówkach oświatowo-wychowawczych. Staż w Fundacji zadecydował o jej dalszej karierze zawodowej. Od 11 lat prowadzi w naszym ośrodku terapię w Sali Doświadczania Świata i Terapię Pedagogiczną. Pracując, stale uzupełnia swoje kwalifikacje, m.in. kończąc kurs z oligofrenopedagogiki, uprawniający do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie,  kurs z terapii pedagogicznej. Zdobytą wiedzę wykorzystuje na zajęciach z dziećmi z różnymi typami zaburzeń. Stara się usprawniać je intelektualnie, otwierać na kontakty społeczne, pracować nad ich sferą emocjonalną. Pomocna w tych działaniach jest dobrze wyposażona przez Fundację Sala Doświadczania Świata. Postrzegana jest jako osoba twórcza i poszukująca. Mówi, że największą nagrodą jest dla niej uśmiech dziecka i nawet najmniejsze postępy w jego rozwoju.

Agnieszka Kiełbasa - fizjoterapeuta

Absolwentka Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku, gdzie uzyskała tytuł technika fizjoterapii.
Prowadzi zajęcia w sali rehabilitacyjnej oraz wykonuje dzieciom masaże. Do intensywnej pracy motywują ją sukcesy podopiecznych, jakie oni osiągają, ciężko pracując nad poprawieniem swojej sprawności.  Nieustannie poszukuje nowych metod terapii. Aby to osiągnąć, ukończyła kilka kursów i warsztatów: „Kinezjologia edukacyjna” – metoda Paula Dennisona powodująca integrację obu półkul mózgowych dziecka; „Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (ADHD)”; „Praca z dzieckiem autystycznym”; „Praca z dzieckiem z wykorzystaniem metody Montessori” – terapia skupiająca się na wykorzystywaniu mocnych stron dziecka, np. wzroku, słuchu, dotyku. Chcąc uzyskać jak najlepsze efekty, w trakcie zajęć pracuje na zmianę kilkoma metodami, pozwalającymi jej podążać za potrzebami dziecka niepełnosprawnego. Wprowadza ćwiczenia rozluźniające mięśnie i uspokajające myśli, co jest bardzo ważne w przypadku dzieci nadpobudliwych. Ma opinię osoby konsekwentnej i zasadniczej.
 

Jolanta Wiercioch - fizjoterapeuta

Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe, uzyskując tytuł technika fizjoterapii, a także Health Academy w zakresie pierwszego stopnia Osteopatii Kranialnej. Stosowana przez nią terapia kranialna (czaszkowo-krzyżowa) zmniejsza napięcie spastyczne u dzieci z porażeniem mózgowym, poprawia krążenie i pracę układu limfatycznego. Ukończyła szkolenie z zakresu „Stymulacji systemu taktylnego i jej wpływu na rozwój psychoruchowy dziecka”. Stymulacja ta jest rodzajem masażu regulującego nie tylko pracę układu czucia powierzchownego, pomaga także dzieciom wyciszyć się, kontrolować poziom pobudzenia i regulować własne zachowanie. Ponadto ukończyła Kinezjologię Edukacyjną wg P. Dennisona, kurs „Wprowadzenie do funkcjonalnej oceny dziecka zagrożonego i propozycje terapeutyczne” oraz „Koncepcje neurofizjologiczne w usprawnianiu dzieci z deficytem neurologicznym”. W Fundacji pracuje w sali rehabilitacyjnej, wykonuje terapię czaszkowo-krzyżową oraz masaże. Jej zawodowym wyzwaniem jest niesienie pomocy chorym dzieciom i wspieranie ich rodziców swoją wiedzą i doświadczeniem.
 

Grażyna Liszewska - pracownik gospodarczy

Pracuje w Fundacji od niedawna, ale już zdążyła „wrosnąć” w życie naszego ośrodka. Dba o czystość fundacyjnych pomieszczeń. Żadnej pracy się nie boi, kocha sporty ekstremalne, jest aktywnym morsem. Zawsze gotowa do pomocy w sytuacjach wymagających mobilizacji wszystkich pracowników.
 
Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z nami Formularz kontaktowy