Zapraszamy na naukę jazdy konnej!

Atrakcyjne ceny, możliwość wykupienia karnetów, profesjonalni instruktorzy

Szczegóły pod nr telefonu 59 842 65 31

Fundacja „Nadzieja” prowadzi bezpłatną rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w ramach 10-dniowych bloków zajęć rehabilitacyjnych, organizowanych w Ośrodku Hipoterapii położonym w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej 50.


Fundacja nie zapewnia noclegu, nie udziela wsparcia finansowego oraz nie prowadzi subkont dla dzieci.

Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja"

Statut oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe

STATUT 2018
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
rok 2018
Rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
Polityka prywatności
Procedury organizacji pracy w Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych "NADZIEJA" wraz z Przedszkolem Terapeutycznym w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja"

Fundacja "Nadzieja" została ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym 22 listopada 1991 r. z inicjatywy ludzi dobrej woli, którym los dzieci niepełnosprawnych nie był obojętny. Trudności ekonomiczne, na jakie napotkał w ówczesnych latach słupski Szpital Wojewódzki sprawiły, że położony na obrzeżach miasta Ośrodek Hipoterapii, przeznaczony został do likwidacji. Wtedy to, dzięki ludziom wielkiego serca, powołana została Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja", która przejęła Ośrodek Hipoterapii.

Działalność statutowa Fundacji polega na niesieniu pomocy dzieciom niepełnosprawnym i kalekim, w szczególności dotkniętym mózgowym porażeniem dziecięcym i poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych, w zakresie ich rehabilitacji.

W maju 1998 roku dzięki środkom finansowym uzyskanym z holenderskiej Fundacji Kinderpostzegels rozpoczęto rozbudowę Ośrodka Hipoterapii w zakresie bazy terapeutyczno - noclegowej. Dzięki środkom finansowym uzyskanym z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej, w roku 2002 uruchomiono jedno ze skrzydeł bazy.

Dzięki otrzymanej dotacji z Unii Europejskiej w roku 2003 uruchomiono i wyposażono gabinet fizykoterapii w specjalistyczny sprzęt. Wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w roku 2004 pomogło wykończyć prawe skrzydło Ośrodka Hipoterapii, w którym znajdują się dwuosobowe, w pełni wyposażone pokoje z łazienkami. W roku 2005 otrzymano środki na otwarcie Sali Doświadczania Świata, w której odbywa się stymulacja polisensoryczna zaburzonych zmysłów. W marcu 2006r. odbył się pierwszy stacjonarny turnus rehabilitacyjny, w którym wzięło udział 7 dzieci z całej Polski. Co roku Fundacja stara się wzbogacać zakres świadczonej pomocy, wprowadzając dodatkowe metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. W 2006 roku poszerzono ofertę rehabilitacyjną, o kinezjologię edukacyjną metodą dr P. Dennisona oraz o zajęcia terapeutyczne. Rodzice i dzieci mogą skorzystać również z pomocy psychologa, który udziela im wskazówek, porad i wsparcia do dalszej pracy z dzieckiem. W roku 2009 dzięki środkom uzyskanym z Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskich Mechanizmów Finansowych, zakończono prace adaptacyjne w części administracyjnej budynku, wydzielono i wyposażono nowe gabinety rehabilitacyjne -gabinet masażu oraz terapii indywidualnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszych podopiecznych i ich rodziców Fundacja poszerzyła ofertę świadczonych usług i 21 września 2015r., uruchomiono Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny, który obecnie zapewnia opiekę i nieodpłatną kompleksową rehabilitację dla 27 niepełnosprawnych dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizując przy tym kształcenie specjalne.

Kolejną formą działalności Fundacji jest organizowanie imprez o charakterze integracyjnym, w których biorą udział zarówno dzieci niepełnosprawne i zdrowe. Mają one na celu głównie integrację i przełamywanie barier. W organizowanej w grudniu imprezie "Mikołaj z Nadzieją" bierze udział 1.500 zdrowych i niepełnosprawnych dzieci.

Widząc ogromne zapotrzebowanie na tego typu pomoc, Fundacja stara się docierać do jak największej liczy potrzebujących - dzieci niepełnosprawnych. W ciągu 20 lat działalności z pomocy Fundacji skorzystało ponad tysiąc dzieci niepełnosprawnych, gdyż zgodnie z wolą założycieli Fundacji nie może ona pozostawić choćby jednego dziecka bez pomocy, a jego rodzica bądź opiekuna bez fachowego wsparcia.

Nasi sponsorzy

 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
 • lo4
Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z nami Formularz kontaktowy